Thursday, September 10, 2009

Kung Bakit "Nganga sa Tula" ang Title ng Site ko...

Bakit Nganga sa Tula? Dahil pinaniniwalaan ng mga matatanda dito sa Pilipinas na ang pagnganganga ay nakapagpapatibay ng ngipin. Sa paghahanda ng mga sangkap na gagamitin sa pagnganganga, ito ang mga kailangan: Buyo/Ikmo, Apog, Bunga, at Endulyo. Sa pagnganganga, sarisari ang inyong malalasahan: maanghang, dalang dulot ng buyo/ikmo; manamis-namis, dalang dulot ng bunga; mapait, dalang dulot ng endulyo; at maalat, dalang dulot ng apog. Bawat sangkap ay may ginagampanan at may kinabibilangan. Lahat ay responsable sa pagpapatibay ng ngipin na matagal na umanong subok ng mga matatanda. Maaaring makapagpatibay ito ng ngipin, subalit hindi maikakaila ang mantsang naidudulot nito sa ating ngipin. Hindi rin kabanguhan ang amoy nito para sa iba. Kahalintulad rin ito ng pagsulat ng tula: inihahanda ang mga sangkap na gagamitin sa pagbuo ng mga salitang ilalapat dito---ito ang mga emosyong nararanasan natin sa buhay at karanasan. Iba iba ang lasa: may matamis, mapait, maalat at maanghang. Pinagsasama sama ang mga ito, dinidikdik ng panulat upang makabuo ng panibagong kulay at lasa. Isusubo ito ng makata, ngangangain upang mapatibay pa nito ang kanyang mga tula na magsisilbing ngipin ng mga salita. Doon na magmamarka ang panibagong kulay, bango, at minsan alingasaw ng buhay. Kaya halika, simulan mo nang ngangain ang mga salita sa bawat tula na naririto. Ito ang makakapagpatibay sa pagkatao ng ating bansa at bansa ng ating pagkatao. Salamat.

No comments:

Post a Comment