Sunday, September 13, 2009

Kay Mark Jason na Aking kasintahan

Ni Alex Michael S Boribor

Salamat sa ating Panginoon
sa pagpayag Niyang
maging isa tayong dalawa.
Hindi ko maipaliwanag
ang pakiramdam na kahit
magkalayo tayo
sa isa’t isa,
nananatiling tapat at
mahinhin ang ating
mga mata at kaluluwa. .
Na kahit pa nga alam nating
ang relasyong ganito ay
dinisenyo para sa
panandaliang pag iisa ay
pilit nating iniiba at
kinukontra.
Dahil gusto nating
malaman ng mga
taong mapanghusga
na tayo ay iba at katulad
ng mga nag aasawang lalaki
at babae---
minamahal talaga natin ang
bawat isa at
nananatiling sentro ang
Panginoong Lumikha.
Hindi ko alam kung
hanggang kailan mananatili
ang bisa at
kapangyarihan ng mga salita
na nakapaloob sa tulang ito.
Ang alam ko lang,
mahal kita at ikaw
ang inspirasyon ko
nang magsulat
ako sa araw na ito

No comments:

Post a Comment