Thursday, September 10, 2009

Dalawa lang ang Isa

Ni Alex Michael S Boribor
Para sa mga taong
Nagmamahal ng mga
kauri nila:
Hindi lang libog
ang dahilan ng
pamumula ng ating
mga indigong dugo,
kundi
ang pagmamahal
bilang isang tao
na ang dahilan ay
paghanga sa mga katangian
na ang taong iyon lang
ang makapapamalas
sa iyong buhay.
Hindi dahil sa mukha
itong masarap
o masarap humalik,
umakap o dumila,
kundi dahil sa
nagagawa niyang
halikan ka sa kasiyahang
iyong naidulot , akapin ka
sa pasasalamat at
dilaan ang sugat sa iyong
balikat ng walang
halong pandidiri at
takot na gawin ito.

Hindi dahil sa matipunong
katawan nito,
kundi dahil sa
nasasandalan ni’yo
ang isa’t isa sa araw
ng kagipitan at
sa mga problema na
inyong hinaharap at
haharapin.
Kaya patuloy na gumaganda
ang katawang ito
at nambibihag ng lambing
at pagtitiwala na kailan man
mananatiling para sa isa
at sa isa lamang.
Katulad ng mga taong
piniling magmahal ng nasa
kabilang kasarian.

Hindi rin dahil sa pera
at iba pang material na
bagay,
kundi dahil sa
nagagamit ni’yo ang
mga ito upang
maikahon doon
at maibahagi ang
kasiyahan na nararapat
lamang para sa kanya
Hindi dahil sa talinong
naipamalas niya
sa lahat na hinangaan
sa kanya ng ibang tao,
kundi dahil sa
nagagamit ni’yo ang
talinong iyon upang
bigyang kasagutan
at maiayos
ang mga bagay na hindi
maintindihan at
nahihirapan ni’yong
unawain.
Hindi dahil
gusto mo siya kundi
gusto mo
ang makasama at
mahalin siya ng siya
at wala nang iba.

Hindi dahil uso ang
ganito at feel mo lang,
kundi ito ang sa tingin
mo ay makabubuo ng malawak
mong pagkatao sa ngayon
at sa hinaharap.

Hindi dahil sa
sarap ng romansa sa
nag iinit niyong kama
kundi dahil sa
pinatitibay ng init na ito
ang inyong pagmamahal
sa isa’t isa
katulad ng metal at bubog
na naporma sa apoy---
ito ay mas pinatitibay.

Hindi dahil sa
hindi ni’yo sinunod ang
salita at utos ng ating
Panginoon, kundi
dahil sa mahal na mahal
ni’yo Siya at pinili ni’yo
ang ibang daan at paraan
upang ipakita ang inyong
pag-ibig sa Kanya---
sa dalawang pusong
naging isa,
buong buo na iaalay
at magsisilbi sa Kanya,
dahil dalawa lang
ang isa.
At wala ditong parusa…
Ang buhay ay ganyan lang talaga…
Ito ay punong puno ng
misteryo at
surpresa.
(Para kay Mark Jason D Benjamin ng Laguna)
Lunsod ng Legazpi
Ika-03 ng Setyembre, 2009 (Martes)

No comments:

Post a Comment